Další člen má číslo: * 000026 *

Celé jméno         

Datum narození  

Rodné číslo         

Adresa                 

Telefon                

Vozidlo                 

Rok výroby          

Barva                   

Spz                       

Číslo karoserie      

Email                    

Vzkaz pro nás      

Tímto se závazně přihlašuji za člena NIVA klubu a souhlasím se členským příspěvkem 300,- Kč za kalendářní rok. V ceně příspěvku je zahrnuta  průkazka.

                                     

Prosím po zaslání registračního formuláře, aby jste nám co nejdříve doručili fotografii Vaší osoby u Vašeho vozidla, tuto potřebujeme k vydání průkazky člena. Děkuji

O zaplacení členského příspěvku se stará každý člen samostatně. Členský příspěvek se platí na jeden kalendářní rok . K platbě lze použít poštovní poukázku, nebo příspěvek zaslat převodem

na číslo účtu :  449215183/0800. Jako variabilní symbol stačí uvést číslo člena klubu. Příklad: Danihelka Jan  člen číslo 30 uvede jako variabilní symbol : 000030 . Nuly se používají jelikož číslo má být šestimístné.