Kronika Niva Clubu Česká Lípa

 

 

Za kroniku klubu vděčíme Pavlovi Meďášovi který pečlivě dokumentoval kroky rozvíjejícího se klubu.

Historie postupně vycházela jako články v Off road revue.