kontakt: 723 190280   email: klubniva@seznam.cz

Níže se snažíme objektivním způsobem shrnout výhody a nevýhody provozu vozidel na LPG a pomoci Vám při rozhodnutí zdali využít možnost přestavby vozidla na LPG. Následující data vychází z  dlouhodobé zkušenosti s přestavbami a také se zde snažíme zohlednit i názory našich klientů, které jsou pro nás velice silnou zpětnou vazbou.

Výhody

Výhody nejsou spjaté pouze s provozem vozidla, ale také zde celá řada výhod plyne ze zvýšené životnosti motoru a s tím spojenými servisními náklady na servis a údržbu.

Výhody spojené s údržbou

Výčet všech výhod plynoucích z přestavby na LPG by zabral nejednu stránku, nicméně jsme se zde pokusili shrnout ty nejzásadnější výhody, které přestavba našim zákazníkům přináší. 

Nevýhody

Náš pohled na zmiňované nevýhody

Co se týká počáteční investice, tak ta je kompenzována nižšími provozními náklady na provoz vozidla, kdy z pravidla po najetí cca 25 000 km bývá tato investice zcela kompenzována nižšími náklady z provozu vozidla.

Jak je mezi nevýhodami dále uvedeno, zvýšená spotřeba v průměru o 10% v konečném hledisku nevýhodou není, protože toto zvýšení je kompenzováno.
Snížení výkonu velice záleží na typu montovaného zařízení. Dokonce u některých přestaveb na LPG naopak dokážeme výkon motoru navýšit.
Každoroční revize LPG jsou opravdu zapotřebí, nicméně se nejedná o nikterak vysoké sumy, které bývají spojovány s pravidelnou údržbou vozidel. Částky za revizi plynového zařízení se pohybují v rámci stokorun.

Zmenšení zavazadlového prostoru je možné řešit využitím toroidním typem nádrže nebo umístěním nádrže LPG do prostoru rezervy vozidla, kdy rezerva při současné legislativě není povinna a ve vozidle stačí pouze lepící souprava.

Životnost nádrže je skutečně 10 let a její životnost je stanovena vyhláškou od data výroby.
Vjezd do některých podzemních garáží je nadále někde zakázán kvůli nedostatečné vzduchotechnice, nicméně situace se rok od roku lepši a většina podzemních garáži by měla být pro vozidla s LPG dostupná.